یک مجری ساختمان خوب باید چه شرایط، صلاحیت‌ها و دانشی داشته باشد؟

حداقل لیسانس مهندسی عمران، مهندسی معماری یا موارد مشابه

– مجوز مورد تأیید دولت در امر اجرای ساختمان

– حداقل 2 سال سابقه کار به‌عنوان مهندس ساختمان در زمینه تخصصی اجرای ساختمان

– مهارت کافی در یکی از نرم‌افزارهای مدیریت ساخت و اجرای ساختمان

– دانش عمیق در اجرای ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان

– رهبری، مدیریت پروژه، تصمیم‌گیری و حل مسئله در پروژه‌های اجرای ساختمان

– مهارت‌های عالی ریاضی، سازمانی و مدیریت زمان

– مهارت‌های ارتباطی کتبی و کلامی بسیار عالی

– امکان همکاری با ذینفعان پروژه اجرای ساختمان

– در صورت لزوم آمادگی برای بازدید از پروژه اجرای ساختمان در خارج از ساعت کاری