بگذار دیگران هر چه میخواهند بگویند

به حرف دیگران زیاد اهمیت ندهید
به حرف دیگران زیاد اهمیت ندهید

زندگی ما پر از اتفاقاتی است که به واسطه ی انتخاب های خود ما به وجود آمده است اما به این فکر کنید که زمانی برسد که شما افسار زندگی خود را به دست دیگران بدهید و بگذارید آنها به جای شما انتخاب کنند و به جای شما زندگی کنند آیا آن موقع اصلا طعم زندگی را به درستی می چشید؟

در زندگی خود هر انتخاب نادرست یا درست بکنید اما مطمئن باشید که به واسطه ی افکار و باورهای خود بوده است و نه فشار دیگران لذت بسیار بیشتری خواهد داشت تا اینکه بخواهید مانند بازیچه ای در دسترسی دیگران قرار بگیرید که هر سمت که خواستند شما را هدایت کنند و شما هیچ نتوانید بگویید.

زندگی ما را انتخاب های ما شکل می دهند و این انتخاب های ما هستند که حال و آینده ما را می سازند پس می بایست در انتخاب های خود بسیار دقت داشته باشیم.

اگر دانستید تصمیمی که گرفته اید درست است و دلایلی برای آن داشتید هرگز دیگر نباید نظر و دیدگاه دیگران در شما تاثیری بگذارد البته که کمک گرفتن خوب است اما اینکه دیگر دلایل خود را نادیده بگیرید مبنی بر چیزی که دیگران گفته اند کاری بسیار نادرست و اشتباه است و بعد از مدتی خیلی زود شما اعتماد به نفس خود را در تصمیم گیری ها و عزت نفس از دست خواهید داد و نخواهید توانست که مدیریت زندگی خود را بر عهده بگرید و افسار آن در دستان شما باشد.

طبق نظر دیگران پیش رفتن کم کم از اعتماد به نفس و عزت نفس شما کاهش خواهد داد
طبق نظر دیگران پیش رفتن کم کم از اعتماد به نفس و عزت نفس شما کاهش خواهد داد

سعی کنید به دیدگاه و نظر دیگران احترام بگذارید اما طبق نظر خود پیش بروید و هرگز نخواهید که بنا بر خواسته ی دیگران کاری را انجام بدهید چرا که اوایل ممکن است رضایت برخی را به دست بیاورید اما در آینده در به دست آوردن رضایت همان افراد هم دچار مشکل خواهید شد چرا که در جهان بی نهایت تفاوت وجود دارد و شما نمی توانید خود را هم رنگ تمام افراد جهان قرار بدهید چرا که این امری محال است.

از قدیم گفته اند که در دروازه را میتوان بست اما در دهان مردم را هرگز پس این را به شکل یک فکر مداوم و باور در ذهن خود به وجود بیاورید و از تایید طلبی و جلب رضایت دیگران در خود کاهش بدهید.

به سمت اهداف و خواسته هایی که سال ها به واسطه ی جلب رضایت دیگران کنار گذاشته بودید حرکت کنید و با رسیدن به آنها خواهید دید که دیگران هم همراه شما خواهند شد.

در نهایت برای شما توفیق رسیدن به تمام خواسته هایتان را خواستارم و برایتان بهترین ها را آرزومندم.


کپی فقط با ذکر لینک مقاله امکان پذیر است.