راضی کردن مرد به طلاق

درخواست طلاق سه نوع کلی دارد، طلاق به صورت توافقی که با توجه به توافق زوجین بر طلاق، این مورد انجام می شود. صدور گواهی عدم امکان سازش، این نوع طلاق به درخواست مرد صورت می گیرد و طلاق به درخواست زوجه که این طلاق به درخواست زن است و زن باید دلایل کافی برای طلاق داشته باشد و شرایط در این نوع طلاق سخت تر است زیرا مرد باید حداقل یکی از شرایط 12 گانه مندرج در سند نکاحیه را نقض کرده باشد و اگر دلایلی وجود ندارد، راضی کردن مرد به طلاق راهکار موثری است که زن می تواند در پیش بگیرد. اما راضی کردن مرد به طلاق به چه صورت است؟ در ادامه نکات مربوط به این مطلب را بیان خواهیم کرد.




دلایل مخالفت مردان با طلاق چیست

در ادامه بحث به نحوه برخورد اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد و دلایل راضی نبودن مردان به طلاق می پردازیم:


طبق قانون حق طلاق با مرد است و مرد در هر زمانی که بخواهد می تواند با درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بنا بر حکم دادگاه و پرداخت مهریه و نفقه، زنش را طلاق دهد. اما درخواست طلاق برای زن دشوار تر است. در چنین شرایطی زن نیز می تواند درخواست طلاق بدهد اما باید دلایل کافی برای طلاق داشته باشد. از طرفی در بسیاری از موارد، درخواست طلاق از سوی زوجه با مخالفت مردان رو به رو می شود.


در بیشتر موارد، دلایل مخالفت مرد بر طلاق جنبه آزار و اذیت کردن زن را با خود به همراه دارد. مردان با توجه به داشتن حق طلاق، عنوان می کنند که حاضر به طلاق توافقی نخواهند شد و بدین ترتیب مراحل طلاق گرفتن زن با سختی های زیادی همراه خواهد بود. در شرایط دیگری ممکن است مرد، زن و زندگی اش را دوست داشته باشد و بخواهد این زندگی را حفظ نماید.


در این صورت بر ادامه زندگی اصرار می ورزد و در مورد طلاق نیز به شدت مخالفت می کند. در این موارد قاضی نیز با توجه به اصرار مرد بر حفظ بنیان خانواده، سعی می کند بین زن و مرد مصالحه نموده و برای رفع مشکلات آن ها، از یک مشاور کمک بگیرد. در مواردی نیز ممکن است مخالفت مرد بر طلاق به دلایل اقتصادی باشد. مرد به واسطه طلاق مجبور به پرداخت مهریه و نفقه خواهد بود که در این صورت مرد با طلاق مخالفت می نماید.


زن برای راضی کردن مرد به طلاق، از مهریه و نفقه خویش می گذرد و مرد نیز در قبال بذل مهریه و نفقه حاضر بر طلاق توافقی خواهد بود. مورد آخر معمولا به عنوان راهکاری اجباری برای در رفتن مرد از دادن مهریه و نفقه در مواردی که زن اصرار بر طلاق دارد، به کار گرفته می شود. در نتیجه دلایل راضی نبودن مردان بر طلاق متفاوت است و می توان با توجه به دلایل مختلف راهکاری موثر انتخاب و از آن برای راضی کردن مرد به طلاق استفاده نمود.


حتما بخوانید: شرایط طلاق توافقی



نحوه راضی کردن مرد به طلاق

در زیر نحوه راضی کردن مرد به طلاق هم تحت شرایط قانونی هم به کمک مشاور مطرح شده است.


بخشیدن مهریه و نفقه در قبال طلاق:


در بیشتر موارد مخالفت مرد در مورد طلاق به دلیل پرداخت مهریه و نفقه است. به طور کلی اگر زنی بخواهد از همسرش جدا شود و دلیلی برای طلاق نداشته باشد، در این صورت پس از ثبت دادخواست طلاق از سوی زوجه و برگزاری جلسه رسیدگی، در صورت اعتراض مرد دادخواستش به طور کلی رد می شود و طلاق به نتیجه ای نمی رسد زیرا حق طلاق با مرد است.


برای دلایل طلاق زن مواردی همچون عسر و حرج، غیبت شوهر، پرداخت نکردن مهریه و سایر شرایط دوازده گانه ای مطرح شده است که اگر زوجه نتواند این شرایط را اثبات کند، امکان طلاق وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی یکی از راهکار های راضی کردن مرد به طلاق، این است که زن در قبال حق طلاق، مهریه و نفقه اش را بذل نماید. در این صورت مردانی که به دلیل فرار از پرداخت مهریه، با طلاق مخالفت می کردند راضی به طلاق خواهند شد. 


واگذاری حق حضانت فرزند به زوج:


گاهی راضی کردن مرد به طلاق با واگذاری حق حضانت فرزند به راحتی امکان پذیر خواهد شد. در مواردی زوج به دلیل ترسی که از دوری فرزندش دارد، از طلاق ممانعت می کند. به طور کلی اولویت حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی با مادر است و اگر زوجه با واگذاری حضانت به زوج موافقت نماید، می تواند اقدامی در جهت راضی کردن مرد به طلاق انجام دهد.


درخواست نفقه از سوی زوجه:


تا زمانی که زن و مرد هنوز طلاق نگرفته باشند، در صورت تمکین زوجه، از سوی زوج باید به زن نفقه پرداخت شود در صورت عدم تمکین زن مواردی دیگر مطرح است.. در صورتی که مرد ببیند هر ماه مجبور است مبلغی را به عنوان نفقه به همسرش پرداخت نماید، به طلاق راضی خواهد شد.




کمک گرفتن از مشاور:


در صورتی که مرد راضی به طلاق و جدایی نیست، زن و مرد می توانند به یک مشاور متخصص مراجعه نمایند. مشاور پس از صحبت با زوجین در صورتی که تشخیص دهد که ادامه این زندگی به صلاح هیچ یک از زوجین نیست، با بحث و گفت و گو مرد را راضی به طلاق نماید.


پایان دادن به تنش ها و مشاجرات:


به طور کلی در زمانی که زوجین قصد جدایی دارند با کم کردن تنش های موجود و حل اختلافات زناشویی و دست برداشتن از آزار یکدیگر می توانند به هم فرصت بیشتری برای فکر کردن و تصمیم گیری بدهند. هر یک از زوجین اگر تصمیم بر آزار یکدیگر نداشته باشند، می توانند به راحتی در مورد جدایی تصمیم بگیرند و در چنین شرایط راضی کردن مرد به طلاق راحت تر خواهد بود.


حتما بخوانید: مضرات شرکت نکردن در جلسه مشاوره طلاق



شرایط درخواست طلاق زن از مرد

برای درخواست طلاق زن از مرد اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد، شرایطی وجود داشته که در اینجا مطرح شده است.


شرکت در جلسات مشاوره زوجین: یکی از مدارک لازم و ضروری برای ثبت دادخواست طلاق، نامه مرکز مشاوره است. برای این منظور زوجین باید در ابتدا در سامانه تصمیم ثبت نام نمایند. این سامانه افراد را به بهزیستی معرفی نموده و بهزیستی نیز زوجین را به مشاوره خانواده مورد تایید دادگاه ارجاع می دهد. پس از پایان جلسات مشاوره در صورتی که هیچ یک از زوجین حاضر به صلح نباشند، نامه عدم انصراف از طلاق صادر می شود که این نامه برای دادخواست طلاق مورد استفاده قرار می گیرد.


دادخواست طلاق باید به دادگاه خانواده تقدیم گردد: دادگاه صالح در رسیدگی طلاق دادگاه خانواده است و اگر این دادخواست به دادگاه دیگری تقدیم گردد، قرار عدم صلاحیت صادر خواهد شد.


داشتن شرایط کلی دادخواست


اثبات شرایط عسر و حرج: در سند ازدواج شرایط 12 گانه ای وجود دارد که به موجب این شرایط حق طلاق برای زن ایجاد می شود. ذکر حداقل یکی از این شرایط 12 گانه کافی نیست و زن باید بتواند این شرایط را به اثبات رساند.


در ادامه بخوانید: ثبت نام طلاق توافقی




سوالات متداول



1- ✔️ دلایل مخالفت مردان با طلاق چیست؟

✔️ گاهی زنان خواستار طلاق بوده و مردان به دلایل مختلفی مقاومت می کنند که در متن مقاله توضیح آن ارائه شده است.





2- ✔️ نحوه راضی کردن مرد به طلاق چگونه است؟

✔️ نحوه راضی کردن مرد به طلاق هم از نظر قانونی و هم از نظر روانسناختی امکان پذیر است که در متن مقاله مطرح شده است.





3- ✔️ شرایط درخواست طلاق زن از مرد چگونه است؟

✔️ برای درخواست طلاق زن از مرد شرایطی وجود داشته که بهترین راه آن طلاق توافقی است که در متن مقاله شرح داده شده است.


منبع : راضی کردن مرد به طلاق