همجنس گرایی نهفته چیست

همجنسگرایی نوعی تمایل برای برقراری ارتباط عاشقانه و جنسی با افراد همجنس میباشد. در حقیقت همجنسگرایی مثل دگرجنس گرایی و دوجنس گرایی نوعی گرایش جنسی محسوب می شود. همجنس گرایی نهفته یک جاذبه وابسته به عشق شهوانی نسبت به افراد هم جنس است که آگاهانه تجربه نشده یا در عمل آشکار بیان نشده است. این ممکن است به معنای تمایل پنهان یا علاقه به روابط همجنس گرایانه باشد که یا سرکوب می شود یا شناخته نمی شود، و تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است، یا ممکن است هرگز مورد بررسی قرار نگیرد.   


این اصطلاح در ابتدا توسط زیگموند فروید پیشنهاد شد. برخی استدلال می کنند که همجنس گرایی نهفته یک اثر بالقوه یاتروژنیک است ( یعنی تا زمانی که توسط یک درمانگر پیشنهاد نشود، وجود ندارد ). برخی دیگر استدلال می کنند که اصطلاح پنهان یا نهفته در مورد تمایلات همجنس گرایان واقعاً قابل استفاده نیست، زیرا آنها اغلب در دسته ناخودآگاه یا بیان نشده نیستند، بلکه بیشتر در ذهن آگاه وجود دارند و (اغلب با خشونت) در سطح آگاهانه سرکوب می شوند.
همجنس گرایی نهفته چیست

همجنس گرایی نهفته عبارت است از کشش ناخودآگاه یا بیان نشده اروتیک نسبت به فردی هم جنس. همانگونه که اشاره شد اصطلاح همجنس گرایی نهفته برای اولین بار توسط زیگموند فروید پیشنهاد شد. در حقیقت فردی با این گرایش ممکن است یک پتانسیل پنهان یا علاقه سرکوب شده ای برای برقراری رابطه همجنس گرایانه داشته باشد. 


این نظریه که همجنس هراسی نتیجه همجنس گرایی نهفته است نیز در اواخر قرن بیستم مطرح شد. یک سری تحقیقات در سال 1996 در دانشگاه جورجیا توسط هنری آدامز، لستر رایت جونیور و بتانی لور در مورد این نظریه انجام شد. این تحقیق بر روی 64 مرد دگرجنسگرا انجام شد که 35 نفر از آنها دارای ویژگی های همجنسگرا و 29 نفر دیگر فاقد این ویژگی بودند.


سه آزمایش با استفاده از پلتیسموگرافی انجام شد. در حالی که در هنگام مواجهه مردان با پورنوگرافی دگرجنس گرا و لزبین، هیچ تفاوتی در پاسخ وجود نداشت، اما هنگامی که مردان در معرض پورنوگرافی همجنس باز مردان قرار گرفتند ، تفاوت عمده ای در پاسخ وجود داشت. 


محققان گزارش کردند که 24 درصد از مردان غیر همجنسگرا در پاسخ به فیلم همجنسگرایان مرد درجاتی از تحریک شدن را نشان دادند.


یک توضیح احتمالی در نظریه های مختلف روانکاوی یافت می شود، که به طور کلی همجنس هراسی را به عنوان تهدیدی برای تکانه های همجنسگرایانه خود فرد محسوب می شود که باعث سرکوب، نفی یا شکل گیری واکنش می شود توضیح داده است. به طور کلی، این توضیحات متنوع، همجنس هراسی را نوعی همجنس گرایی نهفته در نظر می گیرد که در آن افراد یا از خواسته های همجنسگرایی خود بی خبر هستند یا به طور آگاهانه آنها را انکار می کنند.


حتما بخوانید: ویژگی های افراد لزعلت همجنسگرایی نهفته چیست

عوامل زیست شناسی، عوامل محیطی مثل محیط و فرهنگ خانوادگی، سوء استفاده جنسی در دوران کودکی، تجربیات و ضربه های روحی، اختلالات روانی و ... ممکن است موجب شوند فرد تمایل زیادی برای برقراری ارتباط عاطفی و جنسی با همجنس خود داشته باشد. اما چه چیزی موجب می شود فرد دچار همجنس گرایی نهفته شود و از بروز احساسات خود اجتناب کند؟ 


نظریات متنوعی درباره علل همجنس بازی نهفته وجود دارد و عوامل متعددی ممکن است موجب بروز همجنس گرایی نهفته شوند. از جمله این علل عبارتند از:


فشارهای اجتماعی:


اغلب فرهنگ جوامع به گونه ای است که همجنس گراها اعم از لزبین ها و گی ها از سوی جامعه به طور کامل مورد پذیرش واقع نمی شوند. از این رو بیشتر افراد ترس طرد شدن از جامعه را دارند و سعی میکنند جلوی بروز تمایلات خود را بگیرند.


عدم وجود سیستم های حمایتی:


فقدان سیستم حمایتی کارآمد برای دفاع از حقوق همجنسگراها از دیگر علل همجنس گرایی نهفته است.


ننگین دانستن همجنسگرایی:


بیشتر افراد گی و لز بودن و دگرباشی را نوعی ننگ و کسر شان می دانند. همین عامل موجب می شود تعداد زیادی از افراد نوعی همجنسگرا هراسی داشته باشند و تمایلات خود را به طور آگاهانه سرکوب کنند.
تفاوت در هویت جنسی و اعتقادات مذهبی:


تفاوت در هویت جنسی و اعتقادات مذهبی از دیگر علل همجنس گرایی نهفته است. برخی افراد دچار نوعی تضاد بین اعتقادات مذهبی و هویت جنسی خود می شوند. حتی گاهی ممکن است فرد درگیری درونی داشته باشد.


حتما بخوانید: علت گرایش مرد به مردنحوه برخورد با همجنس گرایی نهفته چیست

همانگونه که گفته شد بیشتر افراد همجنسگرا، لز یا گی به دلیل فرهنگ حاکم بر جامعه، ترس از طرد شدن، اعتقادات مذهبی و ... دچار همجنس بازی نهفته می شوند و سعی در سرکوب احساسات خود دارند. از آنجا که سرکوب احساسات ممکن است آثار مخربی داشته باشد و فشار های عصبی زیادی را به فرد تحمیل کند، نحوه برخورد با همجنسگرایی نهفته حائز اهمیت است.


پذیرش هویت جنسی:


پذیرش هویت و گرایش جنسی اولین قدم در این راستاست. فرد بایستی سعی کند هویت و گرایش جنسی خود را به عنوان یک اقلیت جنسی بپذیرد. در صورتی که فرد در این راستا از حمایت خانواده و دوستان برخوردار باشد، سریعتر خواهد توانست با هویت جنسی خود کنار بیاید.


جلسات روان درمانی حمایت کننده:


سپس فرد همجنسباز نهفته بایستی از یک روانشناس یا فرد متخصص سکس تراپی کمک بگیرد. روان درمانی حمایت کننده در حقیقت روان درمانی ویژه افراد همجنس گرا می باشد که افراد را تشویق می کند تا گرایش جنسی خود را بپذیرند. در حقیقت سعی برای تغییر همجنس گرایی به دگرجنس گرایی بر خلاف اصول این نوع روان درمانی محسوب می شود.


طی جلسات روان درمانی حمایت کننده روان درمانگر درباره ننگ اجتماعی و ... با مراجعین صحبت میکند و سعی میکند به فرد بفهماند گرایش های همجنسگرایانه بیماری محسوب نمی شود. سپس روان درمانگر بدون تلاش برای تغییر هویت و گرایش جنسی مراجعه کننده سعی می کند دلایلی منطقی ارائه دهد تا فرد همجنس گرایی نهفته را کنار بگذارد و هویت جنسی و گرایش همجنس گرایی خود را بپذیرد.


در ادامه بخوانید: ویژگی های افراد گی
سوالات متداول1- ✔️ همجنس گرایی نهفته چیست؟

✔️ همجنس گرایی نهفته تمایلات نسبت به افراد هم جنس است که آگاهانه تجربه نشده و در متن مقاله شرح داده شده است.

2- ✔️ علت همجنسگرایی نهفته چیست؟

✔️ عوامل زیست شناسی و عوامل محیطی زیادی منجر به همجنس گرایی نهفته در افراد شده که در متن مقاله مطرح شده است.

3- ✔️ نحوه برخورد با همجنس گرایی نهفته چیست؟

✔️ از آنجا که سرکوب احساسات ممکن است آثار مخربی داشته باشد نحوه برخورد با این افراد مهم بوده که در متن مقاله توضیح داده شده است.


منبع : همجنس گرایی نهفته چیست