آدرس باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور

هر ساله با آغاز ثبت نام کنکور سراسری بسیاری از متقاضیان گروه های آزمایشی (علوم تجربی، علوم انسانی، ریاضی فیزیک، زبان های خارجه و هنر) اقدام به نام نویسی در بزرگترین آزمون علمی کشور می کنند. داوطلبان می بایست با آماده کردن مدارک ثبت نام کنکور به سایت سنجش مراجعه کنند و فرآیند ثبت نام خود را تکمیل نمایند. در برخی مواقع ممکن است که داوطلبین در وارد کردن اطلاعات خود به سایت دچار اشتباه شده باشند و به دزستی عمل نکرده باشند. از این رو می بایست که نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور خود اقدام نمایند و یا به آدرس باجه های رفع تقص کارت ورود به جلسه کنکور مراجعه کنند.


آدرس باجه های رفع نقص کنکور سراسری هر ساله توسط سازمان سنجش منتشر می شود.


آدرس باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور 1403


با شروع زمان ثبت نام آزمون سراسری، داوطلبانی که واجد شرایط ثبت نام کنکور باشند، اقدام به شرکت در این آزمون می کنند. باید به این نکته توجه داشته باشید که هنگام وارد کردن اطلاعات خود در سایت سنجش و بارگذاری مدارک، با دقت بالایی عمل نمایید و اطلاعات خود را به اشتباه وارد نکنید. در صورتی که هر گونه اشتباهی مربوط به مشخصات و اطلاعات شما در سایت و کارت ورود به جلسه کنکور وجود داشته باشد، از سایر مراحل شرکت در آزمون منع خواهید شد.


با توجه به نکات ذکر شده، بایستی سریعا نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام نمایید یا به آدرس باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور سراسری مراجعه کنید. در صورتی که در موعد ویرایش اطلاعات موفق به این کار نشده اید، بایستی به باجه های رفع نقص مراجعه نمایید. داوطلبان می توانند برای مشاهده دفترچه آدرس باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور به سایت سنجش یا مقاله حاضر مراجعه کنند.منبع: آدرس باجه های رفع ایرادات کارت ورود به جلسه کنکور سراسری