آدرس باجه های رفع نقص کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از راه های ساده تر ورود به مقطع کارشناسی ارشد می باشد. داوطلبان بسیاری پس از اعلام نتایج کارشناسی ارشد تصمیم به ثبت نام در کارشناسی ارشد بدون کنکور و یا ثبت نام ارشد فراگیر می گیرند. از همین رو می بایست تمامی شرایط ارشد فراگیر پیام نور را دارا باشند. داوطلبان برای شرکت در آزمون موظف هستند کارت ورود به جلسه ارشد فراگیر پیام نور را دریافت نمایند و بعضا متوجه وجود اشتباه و یا تناقضاتی در این کارت می شوند که می توانند در زمان های مشخص شده شخصا اقدام به ویرایش اطلاعات نمایند و یا به آدرس باجه های رفع نقص مراجعه داشته باشند.


منبع: آدرس باجه رفع نقص کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور