آدرس باجه های رفع نقص کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

بعضا مشاهده شده است که داوطلبان پس از ثبت نام کنکور کاردانی فنی و حرفه ای نواقصی در فرم ثبت نام خود مشاهده می کنند که می توانند در بازه های زمانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به حل این اشکالات بپردازند اما ثبت نام کنندگان رشته های باکنکور کاردانی فنی و حرفه ای، در برخی مواقع بر روی کارت ورود به جلسه خود اشکالاتی پیدا می کنند. در این صورت چاره چیست؟ همانطور که می دانید افرادی که اطلاعات آن ها به اشتباه در این کارت درج شده باشد، به عنوان متخلف شناخته شده و از آزمون دادن، محروم می باشند. پیشنهاد ما به این دسته از داوطلبان مراجعه به آدرس باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی فنی و حرفه ای می باشد.منبع: آدرس باجه های رفع نقص کنکور کاردانی فنی حرفه ای