اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

نحوه اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 1401 - 1402


به طور معمول برای دانش آموزانی که در این آزمون قبول شده باشند، کارنامه ای صادر نمی شود و هرساله به دانش آموزان امکان ثبت اعتراض به نتیجه آزمون نیز داده می شود و برای داوطلبانی که در آزمون مردود اعلام شده باشند، کارنامه ای صادر می گردد که در این کارنامه تمام جزئیات و عملکردهای داوطلب، شرح داده شده است. اگر نسبت به این کارنامه معترض باشید بایستی با راهنمای ذیل برای ثبت اعتراض، همراه شوید:


ورود به سایت ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم

درج نمودن نام کاربری و کلمه عبور در کادرهای مشخص شده

ورود به بخش مدیریت در پنل شخصی

 مشاهده فرم تجدید نظر و تکمیل کردن این فرم


 شما عزیزان می توانید درخواست تجدیدنظر برای مواردی همچون (مطابقت نداشتن تعداد پاسخ های صحیح، نزده و غلط مندرج در کارنامه، خطا در محاسبه نمره کل آزمون، مطابقت نداشتن الویت های مندرج در کارنامه با اولویت های درج شده در کارت ورود به جلسه، اعمال نشدن ضابطه پذیرش دوقلوها، سایر موارد و پیشنهادات و نظرات اصلاحی) را داشته باشید.


منبع: اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم