اعلام نتایج کنکور تیر

طبق قوانین جدید در هر سال دو کنکور برگزار می شود که در تیر ماه و دی ماه می باشند. داوطلبان بسیاری از هر نقطه کشور اقدام به ثبت نام کنکور سراسری تیر ماه و ثبت نام کنکور سراسری دی ماه می نمایند. از این رو، متقاضیان باید از زمانبندی مربوط به نام نویسی و دریافت دفترچه ثبت نام کنکور سراسری و اعلام نتایج آگاهی داشته باشند؛ پس باید اطلاعات کامل و جدید از آخرین خبرهای حول محور آزمون را مورد توجه قرار دهند. گروه مشاوران برتر با در نظر گرفتن سوالات احتمالی شما عزیزان حول محور اعلام نتایج کنکور تیر ماه مقاله حاضر را گردآوری کرده است.

طبق اعلامیه جدید، کنکور سراسری در دو مرحله یعنی تیر ماه و دی ماه هر سال اجرا می شود. داوطلبان می توانند در هر دو کنکور شرکت نمایند یا به انتخاب خود در یکی از کنکورها نام نویسی نمایند. متقاضیان پس از اعلام سازمان مربوطه با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور سراسری می توانند اطلاعات مفیدی من باب آزمون پیش رو مطالعه نمایند. البته لازم به ذکر است که اطلاعات اعلام شده برای کنکور سراسری تیر ماه و دی ماه متفاوت از یکدیگر بوده و بایستی دفترچه مربوط به کنکور تیر ماه را مطالعه کرد. اعلام نتیجه کنکور در سه مرحله انجام می گیرد که شامل اعلام نتیجه اولیه کنکور، اعلام نتیجه نهایی و در آخر کارنامه سبز کنکور می باشد. داوطلبان حق اعتراض به نمرات کسب شده در هر سه کارنامه را خواهند داشت.


منبع: جواب کنکور تیر