برنامه ریزی درسی دوره متوسطه دوم

دوره دوم متوسطه آخرین دوره تحصیلی در مدرسه محسوب می گردد که منتهی به ثبت نام کنکور سراسری و آزاد می باشد و اهمیت این دوره برای همگان مبراست. معمولا دانش آموزان از پایه دهم شروع به مطالعه و برنامه ریزی کنکور می کنند و سوالاتی درباره برنامه ریزی درسی دوره متوسطه دوم دارند که در این مقاله به سوالاتتان پاسخ خواهیم داد.

به طور معمول ساعت ها کلنجار رفتن با کتاب درسی و مطالعه دروس، امر خوشایندی تلقی نمی گردد. این در حالی است که با ورود به دوره متوسطه دوم یا دبیرستان، سختی دروس بیشتر می شود و نیاز به مطالعه و حل تمرین بیشتری حس می شود و همچنین این دوره منتهی به کنکور نظام جدید است که کار را سخت می کند.


می دانیم که کنکور سراسری نقش ویژه ای در آینده تحصیلی همه ما ایفا می کند و در صورتی که تمایل داشته باشید، با موفقیت از این مرحله عبور کنید؛ بایستی به مطالعه دروس خود بپردازید. اما فراموش نکنید که با داشتن برنامه ریزی درسی دوره متوسطه دوم، امور نظم بیشتری به خود خواهند گرفت و طی کردن این مرحله، بسیار راحت تر خواهد شد.منبع: برنامه ریزی متوسطه دوم