برنامه ریزی کنکور دکتری حقوق

برنامه ریزی کنکور دکتری حقوق 1403

حقوق مجموعه قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر بر روابط افراد و اشخاص می باشد. رشته حقوق یکی از رشته های پرطرفدار علوم انسانی می باشد که علاقمندان زیادی در دانشگاه های مختلف در آن به تحصیل می پردازند. دانشجویان پس از ورود به این رشته می تواند مقطع تحصیلات خود را تا دکتری ادامه دهند و سطح دانش و مهارت خود را در این رشته گسترش بدهند. رشته حقوق با علومی همچون جامعه شناسی، روانشناسی و فلسفه مرتبط است. هدف اصلی از رشته حقوق، ایجاد مجموعه قواعد و قوانینی برای نظم و برقراری عدالت در جامعه می باشد.


منبع: برنامه ریزی آزمون دکتری حقوق