برنامه ریزی کنکور دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل

برنامه ریزی کنکور دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل 1403

دواطلبانی که علاقمند به حوزه سیاست هستند، انتخاب رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل می تواند گزینه مناسبی برای آن ها باشد. افراد با ورود به این رشته در مقطع دکتری می توانند مهارت و دانش خود را افزایش دهند و در آینده کاری نیز موفق تر ظاهر شوند. روابط بین الملل به مطالعه روابط میان کشور ها و نقش کشورهای مستقل و سازمان های مختلف اعم از (سازمان های دولتی، سازمان های غیردولتی، سازمان های مردم نهاد و...) می پردازد. رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل با علومی همچون اقتصاد، تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و... مرتبط است.


منبع: برنامه ریزی کنکور دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل