بودجه بندی کنکور سراسری 1400

یکی از موضوعات داغ در زمره نحوه برنامه ریزی کنکور سراسری 1400، بحث بودجه بندی کنکور سراسری است که داوطلبان باید به آن توجه نمایند. با استفاده از راهنمای بودجه بندی کنکور شما می توانید از تعداد سوالات هر درس در گروه آزمایشی خود (علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، علوم انسانی، هنر و زبان) مطلع گردید و به این واسطه مباحث پرتکرار کنکور را شناسایی نموده و بیشترین زمان خود را اختصاص به این بخش از مطالب دهید.

بودجه بندی کنکور سراسری 1400