تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1400

به طور معمول پس از اعلام نتایج ارشد، سامانه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فعال می گردد و متقاضیانی که مجاز به انتخاب رشته شده باشند بایستی مراحل انتخاب رشته ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد را در پیش گیرند.


همانگونه که می دانید کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد با یکدیگر ادغام شده است اما مراحل انتخاب رشته مجزایی دارند. برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد می بایست به سایت سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد به نشانی اینترنتی Azmoon.org مراجعه کنید.


برخی از داوطلبان در زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد به دلایل مختلف همچون (عدم اطلاع از تاریخ دقیق انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد، عدم آگاهی از اصول صحیح انتخاب رشته ارشد آزاد، عدم شناسایی بهترین مشاوران انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و...) موفق به انتخاب رشته نمی شوند. 


برای آن دسته از عزیزانی که در تاریخ انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد موفق به ثبت انتخاب رشته خود نشده اند، مهلت مجدد انتخاب رشته ارائه می شود که به عنوان آخرین مهلت انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد تلقی می گردد.

منبع: تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد