تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش هر ساله با برگزاری آزمون استخدامی نیروی مورد نیاز خود را از بین افراد واجد شرایط جذب می کند. داوطلبان با اطلاع از زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش نسبت به ثبت نام اقدام می کنند. داوطلبان باید قبل از هر گونه اقدامی جهت ثبت نام، دفترچه نام نویسی آزمون را مطالعه نمایند و از شرایط عمومی و اختصاصی آزمون مطلع گردند. آن دسته از افرادی که در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند در زمان تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدام به نام نویسی و ویرایش اطلاعات خود کنند.


مهلت مجدد ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش بلافاصله پس از مهلت قانونی ثبت نام، آغاز می گردد.


تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1403


آزمون استخدامی آموزش و پرورش از جمله آزمون هایی می باشد که در طی سال های اخیر متقاضیان زیادی برای قبولی این آزمون با یکدیگر به رقابت می پردازند. وزارت آموزش و پرورش به دلیل کمبود نیروی مورد نیاز خود امسال در طی چند مرتبه اقدام به جذب معلم می کند. داوطلبانی که واجد شرایط هستند با اطلاع کافی از زمان ثبت نام، چگونگی برگزاری آزمون، تهیه منابع مناسب و... می توانند بهترین انتخاب را برای آینده خود داشته باشند.منبع: مهلت مجدد ثبت نام اینترنتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش