ثبت نام آزمون استخدامی آموزگار ابتدائی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی یکی از روش های استخدام در ارگان های دولتی می باشد و امروزه ارگان های بسیاری همانند (آزمون استخدامی آموزش و پرورش، آزمون استخدامی بانک، آزمون استخدامی بخش خصوصی، آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و...)، نیروی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری آزمون های استخدامی جذب می کنند. 


آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی نیز در سال 1401 به صورت مجزا از آزمون استخدامی دبیری برگزار شد و داوطلبان می توانند در صورت داشتن شرایط ثبت نام، در هر دو آزمون ثبت نام و شرکت نمایند. شایان ذکر است که برای شرکت نمودن در این آزمون بایستی منابع معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور را مطالعه نمایید.


زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزگار ابتدائی آموزش و پرورش 1402


علاقمندان بسیار زیادی تمایل به شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و در مقطع آمورگار ابتدایی دارند. اگر شما نیز تمایل به محک زدن خود در این آزمون پررقابت دارید بایستی از روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 نسبت به ثبت نام اینترنتی در سامانه ثبت نام اقدام نمایید. 


تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی: تا 1401/12/19

تمدید مهلت دوم ثبت نام آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی: تا 1401/12/21

تمدید مهلت سوم ثبت نام آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی: تا 1401/12/22منبع: ثبت نام آزمون استخدام آموزگار ابتدائی آموزش و پرورش