ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی

نحوه ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی 1401


داوطلبان برای اطلاع از زمان ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی به سایت این بانک مراجعه کنند و با مطالعه اطلاعیه مربوط به استخدام سال جاری از زمان، شرایط و نحوه ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی در سال جاری مطلع شوند. راهنمای ثبت نام استخدام بانک دی به شرح ذیل است.


ابتدا وارد سایت بانک دی به آدرس bank-day.ir شوید.

بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

سپس یکی از عناوین شغلی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

بعد از مطالعه شرایط مورد نیاز بر روی گزینه درخواست استخدام کلیک نمائید.

حال اطلاعات مورد نیاز را وارد نموده و بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمائید.

کد رهگیری ثبت نام را دریافت نمایید.


مقاله حاضر به موضوع (ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی)، اختصاص داده شده است و کارشناسان مشاوران برتر آماده راهنمایی داوطلبان در زمینه استخدام و مشاوره شغلی می باشند و برای دریافت مشاوره لازم است رزرو مشاوره تلفنی در سایت مشاوران برتر انجام دهید و منتظر تماس مشاوران بمانید.نحوه ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی 1401


داوطلبان برای اطلاع از زمان ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی به سایت این بانک مراجعه کنند و با مطالعه اطلاعیه مربوط به استخدام سال جاری از زمان، شرایط و نحوه ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی در سال جاری مطلع شوند. راهنمای ثبت نام استخدام بانک دی به شرح ذیل است.


ابتدا وارد سایت بانک دی به آدرس bank-day.ir شوید.

بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

سپس یکی از عناوین شغلی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

بعد از مطالعه شرایط مورد نیاز بر روی گزینه درخواست استخدام کلیک نمائید.

حال اطلاعات مورد نیاز را وارد نموده و بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمائید.

کد رهگیری ثبت نام را دریافت نمایید.


مقاله حاضر به موضوع (ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی)، اختصاص داده شده است و کارشناسان مشاوران برتر آماده راهنمایی داوطلبان در زمینه استخدام و مشاوره شغلی می باشند و برای دریافت مشاوره لازم است رزرو مشاوره تلفنی در سایت مشاوران برتر انجام دهید و منتظر تماس مشاوران بمانید.


منبع: ثبت نام آزمون استخدامی بانک دی