ثبت نام ترمیم معدل کنکور سراسری

در قسمت های فوق، مختصرا در رابطه با ضرورت ترمیم معدل برای برخی از داوطلبان کنکور سراسری، توضیحاتی را ارائه دادیم. به راحتی می توان دریافت که با توجه به تاثیر سوابق تحصیلی بر روی نتایج کنکور سراسری، امکان بهبود معدل در طرح مذکور یک موقعیت عالی محسوب می شود.


تغییرات کنکور اعم تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری و...، با این هدف وضع شده اند که داوطلبان فشار روانی کمتری را متحمل گردند. این امر باعث می شود که نتیجه نهایی داوطلب صرفا بر اساس یک مرتبه آزمون سنجیده نشده و وضعیت دانش آموز در طی سال های تحصیلی نیز در ارزیابی وی تاثیرگذار باشد.


آموزش و پرورش در این راستا به افرادی که از وضعیت نمره های خود رضایت ندارند، یاری نموده و طرح ترمیم معدل را در مدارس برای تغییر سوابق تحصیلی برگزار می نماید. حال به نظر شما اگر این طرح تصویب نشده بود، چه اتفاقی می افتاد؟! بدیهی است که در چنین شرایطی بسیاری از داوطلبان با نمره های پایین در رزومه تحصیلی، انگیزه خود را جهت تلاش برای کنکور از دست می دادند.


با توجه به توضیحات فوق الذکر توصیه می کنیم که چنانچه شما داوطلبان گرامی نیز از وضعیت سوابق تحصیلی خود راضی نمی باشید، از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای اطلاع از شرایط آن، مقاله حاضر را تا انتها مطالعه کنید.


منبع: ثبت نام ترمیم معدل