ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

به طور معمول دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد از طریق ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم و ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دانشجو می پذیرد. راه دوم برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور می باشد. ثبت نام ارشد پیام نور (جذب فراگیر)، صرفا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود و هیچ نوع موسسه و ارگانی به جز سازمان سنجش در پروسه ثبت نام و اعلام نتایج دخالت ندارد.منبع: ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور