ثبت نام کنکور هنر اردیبهشت ماه

زمان ثبت نام کنکور سراسری هنر اردیبهشت ماه 1403

همانطور که در مطالب فوق ذکر کردیم، تمامی مسائل مربوط به آزمون های سراسری، توسط سازمان سنجش انجام و اعلام می شود. یکی از سوال های متداول متقاضیان کنکور هنر، تاریخ ثبت نام آزمون هنر اردیبهشت ماه می باشد. تقریبا سنجش دو ماه پیش از ازمون، زمان ثبت نام را اعلام می کند و داوطلبان ورود به دانشگاه ها و موسسات عالی کشور بایستی در زمان مقرر، اقدام ثبت نام کنند. زمان ثبت نام کنکور اردیبهشت ماه به طور تقریبی در آبان ماه می باشد. در این بین افرادی ممکن است از این تاریخ اعلام شده جا بمانند و موفق به ثبت نام نشوند که سنجش برای جبران این موضوع برای آن ها، زمانی را در نظر گرفته است. تاریخ تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری و زمان ثبت نام در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.


منبع: ثبت نام کنکور گروه آزمایشی هنر اردیبهشت