جمع بندی کنکور دکتری

آزمون ورودی مقطع دکتری به صورت نیمه متمرکز برگزار می شود و کسب رتبه قبولی در آزمون اولیه، کافی نیست و داوطلبان پس از کسب رتبه مجاز به انتخاب رشته، لازم است در مصاحبه آزمون دکتری شرکت نمایند و لذا در صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در مصاحبه شفاهی به مقطع دکتری تخصصی راه خواهند یافت.


لازمه شرکت در آزمون دکتری، داشتن منابع مناسب، برنامه ریزی درسی قوی، پشتیبان کنکور دکتری و... می باشد تا فرد متقاضی به راحتی به نمره قبولی آزمون دست پیدا کند. لذا بر همگان مبراست که پس از مطالعه منابع آزمون، لازم است دروس مطالعه شده را جمع بندی کنند.


حضور در جلسه آزمون دکترای تخصصی بدون جمع بندی کردن درس ها، منجر به کاهش بازدهی مطالعه شما خواهد شد و به همین دلیل، تمام مشاوران آزمون دکترا در ماه های پایانی و منتهی به کنکور، زمانی را به مرور و جمع بندی کردن دروس اختصاص می دهند. منبع: جمع بندی کنکور دکتری چگونه است؟