دفترچه ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم

آزمون سمپاد یا تیزهوشان نیز دارای دفترچه راهنمای ثبت نام می باشد و داوطلبان با مطالعه این دفترچه، از تمام شرایط و ضوابط آزمون مطلع می گردند. به طور معمول دفترچه ثبت نام مدارس تیزهوشان همزمان با ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم منتشر می شود و قابل مشاهده و دریافت از طریق سایت ثبت نام به نشانی اینترنتی hoosh.medu.ir می باشد. اما در سال جاری دفترچه ثبت نام مدارس تیزهوشان نهم به دهم و ششم به هفتم به صورت مشترک و در تاریخ 14 فروردین ماه 1401 از طریق سایت ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم منتشر گردید. منبع: دفترچه ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم