دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نیازمند مطالعه و دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد می باشد، زیرا دفترچه ثبت نام با آزمون و بدون آزمون این دانشگاه متفاوت از یکدیگر است. با وجود اینکه دانشگاه آزاد هر ساله به دو روش با کنکور و بدون کنکور جذب دانشجو انجام می دهد اما می توان گفت هر کدام از این ثبت نام ها، داوطلبان و متقاضیان خود را دارند. 


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در دوره ها و ورودی های مختلف، تغییر می کند. از همین رو دانشگاه آزاد اقدام به انتشار دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته در هر نیمسال تحصیلی تحصیلی به صورت اختصاصی می نماید.


منبع: دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه آزاد بدون کنکور