راهنمای جامع انتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشته یکی از بحث برانگیزترین و چالش برانگیزترین مراحل کنکور سراسری است که داوطلبان پس از اعلام نتایج اولیه کنکور با آن مواجه می شوند. در ابتدا باید یادآور شویم که مراحل انتخاب رشته دانشگاه های سراسری (روزانه یا دولتی، شبانه یا نوبت دوم، پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان) و دانشگاه آزاد از یکدیگر مجزا می باشد.


برای انجام فرآیند انتخاب رشته در هر یک از سیستم های آموزشی دانشگاه های سراسری و آزاد بایستی "مجاز به انتخاب رشته" شده باشید. هر داوطلب مجاز به انتخاب 150 کد رشته محل از دانشگاه های سراسری و 100 کد رشته محل از دانشگاه آزاد می باشد و انتخاب هر یک از این دانشگاه ها از دفترچه انتخاب رشته کنکور دانشگاه سراسری و آزاد صورت می گیرد.


در انتخاب هر یک از کد رشته محل ها به فاکتورهای مهم انتخاب رشته یعنی: علاقه، شانس پذیرش، دوره ارائه دهنده، میزان شهریه (در صورت انتخاب دوره های شهریه پرداز)، فاصله دانشگاه تا محل سکونت، سهمیه، تراز علمی داوطلب، رتبه، تراز دانشگاه، ارائه خوابگاه، نمونه کارنامه های قبولی در سال های گذشته و شیوه پذیرش توجه نمایید.


ثبت کد رشته های انتخاب شده دانشگاه های سراسری و آزاد از طریق سایت انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد انجام می شود و داوطلبین کنکور سراسری ضروری است که باتوجه به علاقمندی ها و شانس پذیرش خود چیدمان انتخاب رشته را انجام دهند. انتخاب رشته داوطلبان بایستی بر اساس نمره کل، رتبه در سهمیه، رتبه کشوری و سایر معیارهای نامبرده به سه سطح (خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه) تقسیم گردد. به متقاضیان کنکور سراسری توصیه می کنیم از مشورت کردن با مشاوران کنکور سراسری نیز غافل نشوند. همچنین مشاهده نمونه کارنامه های قبولی در سال های قبل، تاثیر شگرفی بر انتخاب رشته شما خواهد گذاشت.


منبع: نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری