رشته های آزمون استخدامی وزارت بهداشت

رشته های آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1403

آزمون های استخدامی راهی برای ورود به ارگان های دولتی یا خصوصی می باشند. هر ساله در زمان های مختلف آزمون هایی از جمله آزمون استخدامی آموزش و پرورش، آزمون استخدامی وزارت بهداشت، آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی و ... برای جذب نیرو برگزار می گردند. آزمون استخدام پزشکی یکی از دشوارترین و پر متقاضی ترین این آزمون ها است. در زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت داوطلبان باید توجه داشته باشند که هر عنوان شغلی برای فارغ التحصیلان رشته خاصی می باشد. در جدول زیر تعدادی از عناوین شغلی و رشته های تحصیلی آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال جاری، که مجاز برای ثبت نام در آزمون پزشکی شده اند را یاد آور شده ایم. شما داوطلبان آزمون استخدامی بهداشت باید برای آگاهی کامل از تمام عناوین شغلی و شرایط ثبت نام آزمون استخدامی پزشکی، به دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1403 مراجعه نمایید.


منبع: رشته های آزمون استخدامی وزارت بهداشت