زمان برگزاری کنکور دکتری

متقاضیان آزمون دکتری می توانند با آماده کردن اطلاعات و مدارک ثبت نام کنکور دکترا به سایت سنجش مراجعه کنند و فرآیند نام نویسی خود را به اتمام برسانند. توجه داشته باشید که باید اطلاعات و مدارک خود را به درستی و با دقت بالا در سایت بارگذاری کنید. هر گونه اشتباه در خصوص اطلاعات و مشخصات شما باعث می شود که از ادامه فرآیند شرکت در آزمون منع شوید. داوطلبان می توانند در زمان دریافت کارت ورود به جلسه و قبل از شزکت در آزمون، نواقص موجود در کارت خود را اصلاح نمایند.


زمان برگزاری کنکور دکتری سال 1403 اعلام نشده است. به محض انتشار خبر در مقاله حاضر درج خواهد شد. داوطلبان بایستی قبل از شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه خود را از سایت سنجش دریافت نمایند تا بتوانند از حوزه برگزاری آزمون و دیگر اطلاعات آن اگاهی یابند. در صورت اعلام هر گونه خبر در رابطه با برگزاری کنکور دکتری، مقاله حاضر به روز رسانی خواهد شد.


منبع: زمان و تاریخ شرکت در آزمون دکتری