زمان ثبت نام آزمون استخدامی بانک توسعه صادرات ایران

زمان ثبت نام آزمون استخدامی بانک توسعه صادرات ایران 1403

هر ساله بسیاری از بانک های کشور اقدام به جذب نیروی متخصص مورد نیاز خود از طریق آزمون های استخدامی می کنند. بانک توسعه صادرات نیز از این امر مستثنی نمی باشد و افراد می توانند در موعد مقرر به سایت ثبت نام مراجعه کنند و فرم اینترنتی خود را تکمیل نمایند. افراد برای استخدام در بانک ها، ابتدا بایستی خود را برای قبولی در آزمون کتبی آماده نمایند. پس از قبولی در آزمون کتبی، نمره مصاحبه ملاک پذیرش فرد خواهد بود.

طبق آخرین اطلاعیه ها در سال جاری، داوطلبان ازمون استخدامی بانک توسعه صادرات ایران می توانند از تاریخ 19 لغایت 28 فروردین ماه 1403 به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی مراجعه نمایند و ثبت نام خود را انجام دهند. معمولا برای افرادی که از موعد مقرر ثبت نام جا مانده اند، مهلت مجدد در نظر گرفته می شود. در صورت اعلام هر گونه خبر مربوط به زمان ثبت نام و تمدید مهلت نام نویسی آزمون استخدامی بانک توسعه صادرات، مقاله حاضر به روز رسانی می شود.

تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی بانک توسعه صادرات ایران 1403: 28 لغایت 31 فروردین ماه 1403


منبع: زمان ثبت نام آزمون استخدامی بانک توسعه صادرات