سایت ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

دانشگاه پیام نور جزو دانشگاه های شهریه پرداز محسوب می شود و به دلیل سیستم غیرحضوری و یا نیمه حضوری این دانشگاه مورد توجه بسیاری از متقاضیان ورود به دانشگاه قرار گرفته است. این سیستم دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به جذب دانشجو می نماید. روش جذب دانشجو در مقطع ارشد از طریق ثبت نام کارشناسی ارشد و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور می باشد. داوطلبان متقاضی ورودی فراگیر موظف هستند در زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به سایت ثبت نامی رجوع کنند و فرآیند ثبت نام خود را تکمیل نمایند. 

منبع: سایت ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور