شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 1401 - 1402


مدارس تیزهوشان دوره اول متوسطه با برگزاری آزمون سنجش هوش از بین داوطلبانی که مستعد ورود به مدارس سمپاد باشند، پذیرش دانش آموز انجام می دهند. در حال حاضر آزمونی که برگزار می گردد؛ هوش، خلاقیت و استعداد داوطلبین را مورد سنجش قرار می دهد و هیچ کتاب درسی جزو منابع آزمون تیزهوشان ششم به هفتم نمی باشد. اگر متقاضی ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم می باشید، بایستی ضرورتا شرایطی که در ادامه می آید را دارا باشید:


دارا بودن تابعیت ایرانی

اشتغال به تحصیل در سال ششم

کسب مقیاس "خیلی خوب" در تمام دروس امتحانات نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی

کسب مقیاس "خیلی خوب" در تمام دروس امتحانات نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی

کسب مقیاس "خوب" در مجموع دو سال تحصیلی پایه پنجم و ششم ابتدایی حداکثر در یکی از دروس

انتخاب مدارس با توجه به منطقه و محل سکونت دانش آموز

انتخاب نمودن حداکثر 3 مدرسه

حوزه برگزاری آزمون باتوجه به منطقه آموزشی که در آن تحصیل می کند، مشخص می گردد.

در صورت پذیرش یکی از دانش آموزان همزاد (دوقلو، چند قلو، همجنس یا غیر همجنس)، قبولی دیگری مشروط به کسب 80 درصد امتیاز آخرین داوطلب پذیرفته شده می باشد.

داوطلبان مشغول به تحصیل در خارج از کشور، بایستی در داخل کشور آزمون بدهند.

قبولی داوطلبان بر اساس عملکرد آن ها در آزمون هوش، استعداد و خلاقیت دانش آموزان خواهد بود.


منبع: شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم