شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری

معمولا برای ثبت نام در دانشگاه، دفترچه ای تحت عنوان دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته منتشر می گردد که توضیحات مورد نیاز برای طی نمودن مراحل ثبت نام و انتخاب رشته در دفترچه های مذبور، ارائه می شوند. ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری نیز دارای دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه های سراسری می باشد. 


در دفترچه اشاره شده، برای داوطلبانی که قصد ثبت نام دارند، دو بخش شرایط عمومی و اختصاصی ذکر می شود که افراد متقاضی در صورت داشتن شرایط مورد نیاز، می توانند سایر مراحل را طی نمایند.شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری