لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی

آیا دانشگاه غیرانتفاعی لیست رشته های بدون آزمون ارائه می هد؟ امکان تحصیل بدون کنکور در کدام رشته های دانشگاه غیرانتفاعی وجود دارد؟ دانشگاه غیرانتفاعی جزو دانشگاه هایی است که هر سال رشته های بدون آزمون ارائه می دهد و داوطلبان می توانند همزمان با زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری نسبت به نام نویسی در لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی اقدام کنند.


رشته های بدون آزمون دانشگاه غیرانتفاعی توسط سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می گردد.


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 1401


ورود بدون آزمون به دانشگاه ها، چند سالی است که طرفداران بسیاری یافته است و داوطلبان کمتری طرفدار ثبت نام کنکور می باشند. اگر شما نیز جزو این دسته از متقاضیان ورود به دانشگاه می باشید، می توانید ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری، غیرانتفاعی و... را انجام دهید.


منبع: لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی