لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه های ایران

شهریه دانشگاه های ایران 1401


آن دسته از متقاضیان ورود بدون کنکور به هر یک از دانشگاه های دوره روزانه یا دولتی، نوبت دوم یا شبانه، پردیس خودگردان، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و علمی کاربردی بایستی بدانند که برای اشتغال به تحصیل در هر یک از دانشگاه های فوق الذکر می بایست شهریه مربوط به رشته ای که در آن مشغول به تحصیل هستند را پرداخت نمایند. در جدول زیر می توانید از میزان شهریه دانشگاه ها مطلع شوید.

در این مقاله می توانید رشته های بدون آزمون و شهریه تمام دانشگاه ها را مطالعه کنید و همچنین در صورت بروز سوال درباره هر یک از دانشگاه ها و مقاطع مختلف، رزرو مشاوره تحصیلی تلفنی انجام دهید تا کارشناسان با شما تماس گرفته و می توانید مشاوره تلفنی دانشگاه دریافت کنید.


منبع: رشته های بدون آزمون دانشگاه های ایران