لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان 1401


در سال های گذشته ورود بدون آزمون به دانشگاه ها بیش از پیش شده است و داوطلبان بسیاری نسبت به ورود بدون کنکور به دانشگاه ها، علاقه نشان می دهند. شاید برای شما سوال پیش بیاید که کدام دانشگاه ها پذیرش دانشجو به صورت بدون آزمون دارند؟ در پاسخ به این سوال بایستی توضیح دهیم که در حال حاضر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری از جمله (ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس های خودگردان، روزانه و نوبت دوم) امکان پذیر می باشد. 


هر یک از دانشگاه های نامبرده در بازه زمانی نیمسال اول و دوم با ارائه دفترچه راهنمای ثبت نام بدون آزمون، لیست رشته های بدون کنکور را ارائه می کنند و داوطلبان می توانند نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند. دانشگاه های پردیس خودگردان معمولا لیست رشته های بدون آزمون را در دفترچه انتخاب رشته کنکور و همزمان با انتخاب رشته کنکور ارائه می دهد. شما عزیزان می توانید در جداول زیر رشته های بدون آزمون دانشگاه های پردیس را مطالعه نمایید. توجه داشته باشید که داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی یاد شده حق شرکت در رشته های معرفی شده در گروه آزمایشی که ذکر نموده ایم را دارند.

منبع: رشته های بدون آزمون دانشگاه پردیس خودگردان