لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور جزو دانشگاه های سراسری محسوب می شود و ورود به این دانشگاه به دو روش (ثبت نام کنکور و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور)، امکان پذیر می باشد. آن دسته از داوطلبانی که از طریق کنکور سراسری قصد ورود به دانشگاه پیام نور را داشته باشند، بایستی رتبه قبولی کنکور را به دست آورند اما داوطلبان ورود بدون آزمون به دانشگاه پیام نور، براساس سوابق تحصیلی خود وارد لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور خواهند شد.


هر ساله لیست رشته های بدون آزمون پیام نور توسط سایت سازمان سنجش به اطلاع داوطلبان می رسد.


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 1401


ثبت نام و ورود به رشته های دانشگاه پیام نور از طریق همه رشته ها من جمله (تجربی، ریاضی، انسانی، هنر، زبان و فنی و حرفه ای)، امکان پذیر می باشد و داوطلبانی که شرایط ثبت نام را داشته باشند، لازم است در مهلت مقرر به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند و نام نویسی اینترنتی خود را به انجام برسانند.


منبع: لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور