مدارک ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

برای ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش پرورش بایستی دفترچه ثبت نام را مطالعه نمایید و پس از کسب اطلاع درباره شرایط و مدارک ثبت نام به سایت معرفی شده جهت تکمیل فرم پیش نویس، مراجعه داشته باشید. داشتن مدارک مورد نیاز ثبت نام آزمون استخدامی، از ضروریات نام نویسی محسوب می شود و آن دسته از داوطلبانی که مدارک معرفی شده را نداشته باشند، امکان تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام را نخواهند داشت. در ادامه به لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پرداخته ایم.

پرداخت هزینه ثبت نام و خرید کارت اعتباری برای دریافت شماره سریال ثبت نام

اطلاعات فردی

اطلاعات شناسایی مندرج بر روی کارت ملی و شناسنامه

عکس 4×3 با فرمت jpg بدون خط خوردگی، اثر مهر، منگنه و با پس زمینه سفید

مشخص کردن وضعیت نظام وظیفه

سهمیه مورد استفاده

مشخصات آخرین مدرک تحصیلی

آدرس محل سکونت و کد پستی

انتخاب وضعیت بومی

به طور معمول مدارک فوق جزو اصلی ترین مدارک مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش به حساب می آید و داوطلبان متقاضی ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش می بایست رشته شغلی خود را انتخاب کنند و پس از اطمینان از احراز شرایط شغلی، به سایت سنجش مراجعه کنند و پس از تسلیم مدارک ثبت نام، فرم پیش نویس را تکمیل کنند.


منبع: مدارک ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش