مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت

زمان مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1403

متقاضیان بسیاری برای شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت اخبار مختلف را پیگیری می کنند تا در زمان اعلام شده توسط سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اقدام به ثبت نام ازمون استخدامی بهداشت نمایند. برای شرکت در این آزمون داشتن شرایط اسم نویسی آزمون استخدامی وزارت بهداشت از موارد مهم می باشد. داوطلبان باید پس از قبولی در مرحله آزمون کتبی، منتظر اعلام روز مصاحبه از سوی سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بمانند.

بعد از اعلام نتایج آزمون استخدامی پزشکی مدارک تحصیلی داوطلبان قبول شده، مورد بررسی قرار می گیرد. این نکته را در نظر داشته باشید که فقط تعدادی از مشاغل مربوط به این آزمون دارای مصاحبه می باشند. در صورتی که داوطلبان بعضی از رشته ها از طریق تایید نهایی مستندات پذیرفته می شوند و به استخدام آن شغل در می آیند، اما برای بعضی از رشته ها که احتیاج به مصاحبه می باشد، بعد از تایید مراحل گفته شده داوطلب مجاز به مصاحبه خواهد شد.


منبع: مصاحبه آزمون استخدام وزارت بهداشت