معرفی آزمون های آزمایشی کنکور سراسری

اگر بخواهیم تعریفی برای کنکور آزمایشی داشته باشیم، باید اینگونه بگوییم که آزمون مذبور نوعی ابزار برای محک میزان اطلاعات داوطلبان کنکور سراسری است که دانش آموز با قرار گرفتن در شرایطی مشابه شرایط کنکور سراسری، می تواند از لحاظ روانی نیز آماده کنکور شود. در حال حاضر دو نوع آزمون آزمایشی در حال برگزاری می باشد:


آزمون آزمایشی مجازی: در این نوع آزمون شما به صورت مجازی در سایت های مختلفی که نام نویسی دارند، ثبت نام انجام می دهید و آزمون آزمایشی خود را به صورت الکترونیکی یا اینترنتی سپری می کنید و معمولا نتیجه را به صورت نمودار در سایت مذکور برای شما به نمایش می گذارند.

آزمون آزمایشی حقیقی: روش کار این نوع کنکور آزمایشی به صورت حضوری است. برای ثبت نام می بایست به موسسات برگزار کننده آزمون آزمایشی مراجعه داشته باشید و برنامه زمانی و مباحثی که در آزمون مورد سوال قرار گرفته است را دریافت نمایید. سپس نتیجه آزمون خود را با تمام جزئیات در قالب یک نمودار به شما ارائه خواهند نمود.


منبع: معرفی آزمون های آزمایشی کنکور سراسری