منابع کنکور ریاضی و فیزیک

گروه های آزمایشی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی به عنوان گروه های آزمایشی اصلی کنکور سراسری می باشند و هر داوطلب حق انتخاب صرفا یک مورد از این گروه های آزمایشی و شرکت در آن را دارد. این مقاله اختصاص به موضوع پرسوال بهترین منابع کنکور ریاضی و فیزیک دارد و به توضیح جامع منابع عمومی و اختصاصی خواهیم پرداخت.


کسب رتبه قبولی کنکور ریاضی منوط به چگونگی برنامه ریزی کنکور سراسری و داشتن منابع مناسب می باشد.


بهترین منابع کنکور ریاضی و فیزیک 1401


برای شرکت در کنکور ریاضی می توانید منبع مطالعاتی خود را کتاب های درسی و یا منابع کمک درسی قرار دهید. در این مقاله به معرفی کتاب های درسی و همچنین کتاب های کمک درسی کنکور ریاضی و فیزیک خواهیم پرداخت و در پایان چنانچه سوالی بدون پاسخ برایتان باقی ماند، با رزرو مشاوره تلفنی می توانید از کارشناسان ما راهنمایی های لازم را دریافت کنید.


برخی از داوطلبان کنکور به دلایل متعدد همانند قیمت های بالای کتاب های کمک آموزشی کنکور، به کتاب های درسی بسنده می کنند و برای مطالعه خود از کتاب های مدرسه استفاده می کنند. اطلاعات کتاب های درسی کنکور ریاضی را در جدول زیر قرار داده ایم و همچنین شما می توانید کتاب های درسی را از سایت irtextbook.com دانلود نمایید.

منبع: منابع کمک آموزشی کنکور ریاضی و فیزیک