نحوه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم پایه

نحوه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم پایه 1403

کنکور مقطع ارشد هرساله از سوی دو وزارت خانه و یک بار در سال برگزار می شود. کنکور ارشد وزارت علوم از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور و کنکور ارشد وزارت بهداشت از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار می شود. داوطلبان متقاضی هر وزارت خانه باید برای تمام امور مربوطه از ثبت نام تا اعلام نتایج و انتخاب رشته، به سایت های نام برده مراجعه کنند. برای آشنایی بیشتر با کنکور ارشد وزارت بهداشت توصیه می کنیم به مقاله ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نگاهی بیندازید.

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم باید به سایت ثبت نام ارشد رجوع کرده و دفترچه ثبت نام آزمون ارشد را دانلود کنند. متقاضیان با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام متوجه گستردگی هرچه بیشتر آزمون و تعدد رقبای خود خواهند شد. این تعدد به این علت است که، داوطلبان از رشته هایی متفاوت می توانند متقاضی شرکت در کنکور ارشد باشند و شرطی جهت ممانعت از شرکت آن ها وجود ندارد. متقاضیان باید دقت کنند، که این سهولت انتخاب رشته امتحانی در آزمون ارشد وزارت بهداشت حاکم نمی باشد و شرط تجانس رشته هادر ارشد وزارت بهداشت از شروط لازم است.


منبع: نحوه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم پایه