ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم

مدارس تیزهوشان به عنوان مدارس استعداد درخشان ایران، هر ساله در دو پایه تحصیلی هفتم و دهم، دانش آموزان ورودی جدید بر اساس کسب نمره قبولی در آزمون تیزهوشان، جذب می کنند. متقاضیان ثبت نام مدارس تیزهوشان نهم به دهم برای کسب اجازه شرکت در آزمون سمپاد، بایستی از اطلاعات درج شده در روند ثبت نام اطمینان حاصل نمایند و در صورت درج اشتباه اطلاعات لازم است به ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم بپردازند.


ویرایش و اصلاح اطلاعات نادرست در سایت ثبت نام مدارس تیزهوشان نهم به دهم انجام می شود.


زمان ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 1401 - 1402


برخی از دانش آموزان که قصد شرکت در آزمون تیزهوشان را دارند ممکن است در زمان ثبت نام مدارس تیزهوشان، سهوا و یا عمدا اطلاعات خود را به درستی ثبت نکرده باشند. داوطلبانی که اطلاعات آن ها به درستی در سامانه ثبت نام درج نشده باشد، بایستی بدانند حتی در صورت پذیرفته شدن در آزمون قبولی آن ها کان لم یکن تلقی می گردد.


توصیه می کنیم در هر مرحله از ثبت نام تا زمان برگزاری آزمون تیزهوشان نهم به دهم، متوجه وجود تناقض در اطلاعات مندرج خود شدید، حتما به تصحیح آن ها بپردازید. داوطلبان در زمان های زیر امکان ویرایش اطلاعات را دارند. 


زمان ثبت نام مدارس تیزهوشان نهم به دهم

تمدید مهلت ثبت نام مدارس تیزهوشان نهم به دهم

کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نهم به دهم


منبع: ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان دهم