ویرایش اطلاعات ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری برای ورودی نیمسال اول تحصیلی (مهر ماه)، از تاریخ 14 مرداد ماه آغاز شده و تا 20 مرداد ماه نیز ادامه داشته است. همزمان با فرآیند ثبت نام، امکان ویرایش اطلاعات ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری نیز برای داوطلبان مهیا بود. 


متقاضیان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری برای ویرایش اطلاعات خود بایستی ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور داشته باشند و از لینک ثبت نام بدون کنکور وارد شده و در قسمت ویرایش اطلاعات، مندرجات اشتباه یا ناقص را تصحیح نمایند.منبع: ویرایش اطلاعات ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری