ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

خطای انسانی امری اجتناب ناپذیر است که در زمینه های مختلف مشاهده می شود. پروسه ثبت نام الکترونیکی آزمون های علمی نیز به دلیل دخالت نیروی انسانی از خطا در امان نیست. برای حل این مشکل معمولا متصدی برگزاری آزمون ها، زمان و شرایطی را برای ویرایش اطلاعات در نظر می گیرند. داوطلبان متقاضی ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نیز می توانند در صورت بروز خطا در مراحل ثبت نام خود اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نمایند.منبع: ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور