ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور

پس از شروع ثبت نام کنکور، داوطلبان می بایست با آماده کردن مدارک ثبت نام آزمون سراسری و اطلاعات مود نیاز خود به سایت سنحش مراجعه کرده و نام نویسی خود را انجام دهند. این تکته را در نظر بگیرید که در هنگام وارد کردن اطلاعات بایستی دقت بالایی داشته باشید زیرا که هر گونه اختلال در ثبت اطلاعات، بر عهده داوطلب می باشد. گاهی اوقات متقاضیان در زمان ثبت نام یا زمان دریافت کارت ورود به جلسه با نواقصی روبرو می شوند که سازمان سنجش فرصتی را در نظر می گیرد که این گونه افراد بتوانند نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.


معمولا سازمان سنجش برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور سه بازه زمانی را در نظر می گیرد که در موارد زیر به آن ها اشاره شده است:


همزمان با زمان ثبت نام کنکور

همزمان با تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری

همزمان با دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری


داوطلبانی که دارای هر گونه مشکلی در وارد کردن اطلاعات خود به سایت سنجش می باشند می بایست در بازه هایی که ذکر شد، مشخصات ثبت نام خود را ویرایش نمایند. توجه داشته باشید که هر گونه مغایرت در وارد کردن اطلاعات ثبت نام از شرکت کردن شما در جلسه آزمون ممانعت خواهد شد. پس بایستی با دقت لازم تمام اطلاعات و مشخصات خود را وارد سایت کنید و در زمان های ذکر شده نسبت به ویرایش اطلاعات اشتباه اقدامات لازم را به عمل آورید.منبع: ویرایش و اصلاح اطلاعات ثبت نام اینترنتی کنکور