کارنامه سبز کنکور سراسری

بارها پیش آمده که درباره ی کارنامه سبز یا کارنامه نهایی (کارنامه محرمانه)، شنیده ایم و ممکن است شما هم مثل برخی از کاربران مشاوران برتر برایتان سوال پیش آمده باشد، که کارنامه سبز چیست؟ زمان انتشار کارنامه سبز کنکور سراسری پس از انتشار نتیجه نهایی دانشگاه آزاد و نتیجه نهایی کنکور سراسری است یا پس از اعلام نتیجه اولیه؟منبع: کارنامه سبز آزمون سراسری