کنکور سراسری انسانی

مدارک ثبت نام کنکور سراسری انسانی 1402


بدون داشتن مدارک مورد نیاز ثبت نام، تکمیل فرم اینترنتی نام نویسی امکان پذیر نیست چرا که بروز هرگونه اشتباه سهوی و عمدی در مراحل نام نویسی می تواند مشکلات جدی برایتان ایجاد نماید.


مشخصات مربوط به شناسنامه و کارت ملی

عکس پرسنلی متقاضی

اطلاعات مربوط به سهمیه مورد استفاده (شامل کد پیگیری 12 رقمی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می باشد)

مدارک مبین وضعیت نظام وظیفه (مختص متقاضیان مرد)

مشخصات محل سکونت متقاضی و کد پستی

شماره سریال 12 رقمی خریداری شده (پرداخت هزینه ثبت نام کنکور)

مدرک دیپلم نظام جدید آموزشی

گواهی دیپلم دوره چهار ساله نظام قدیم

مدرک پیش دانشگاهی

مدرک کاردانی

کد سوابق تحصیلی دیپلم، پیش دانشگاهی و کد دانش آموزی

مشخصات مدرسه (پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم)

معدل کل و کتبی دیپلم و پیش دانشگاهی


منبع: کنکور سراسری انسانی