کنکور سراسری ریاضی

داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور ریاضی را داشته باشند، بایستی در زمان تعیین شده از سوی سایت سنجش آموزش کشور، نسبت به تکمیل فرم اینترنتی نام نویسی اقدام کنند. ثبت نام کنکور گروه آزمایشی ریاضی در بازه زمانی خاصی و 2 بار در سال، از طریق ورود به سایت سازمان سنجش و قرار دادن اطلاعات فردی انجام خواهد گرفت. 


زمان ثبت نام کنکور سراسری و آزاد ریاضی نیمسال اول 1402


زمان ثبت نام کنکور ریاضی دی ماه (نیمسال اول)، از 1401/08/08 لغایت 1401/08/14 اعلام شده است . معمولا سازمان سنجش مهلت دیگری برای آن دسته از افرادی که قصد ثبت نام، تغییر یا اصلاح اطلاعات خود را دارند، در نظر می گیرد که به محض منتشر شدن اخباری درخصوص مهلت مجدد ثبت نام، شما را آگاه خواهیم نمود.


تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری ریاضی 1402: 14 تا 18 آبان ماه 1401.

زمان ثبت نام کنکور سراسری و آزاد ریاضی نیمسال دوم 1402


تاریخ ثبت نام کنکور سراسری ریاضی تیر ماه (نیمسال دوم) 1402/01/15 لغایت 1402/01/25 اعلام گردیده است و متقاضیان بایستی درابتدا به مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام بپردازند تا از شرایط ضروری ثبت نام کنکور ریاضی مطلع شوند و سپس به پرداخت هزینه و تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.


تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری ریاضی 1402: اعلام نشده است.منبع: کنکور ریاضی