علت لجباز شدن بچه

نهی مداوم ممنوع

دومین مورد که می تواند در برخورد با کودک لجباز بسیار هم مهم باشد در خصوص نه گفتن های متوالی و مداوم پدر و مادر به کودک است. نه شنیدن و عدم انجام خواسته های کودک یکی از اصول تربیتی او است، اما اگر با هر واکنش کودک بخواهید او را نهی کنید، مسلما نتیجه جالبی نخواهید گرفت، چه بسا که کودک شما سرکش تر و لجبازتر از قبل نیز بشود. گاهی اوقات لازم است که در طی یک ساعت چندین بار کودکتان را از انجام کاری نهی کنید، در چنین شرایطی بهتر است به جای استفاده از جملات نهی و همچنین بار بار معنایی منفی از جملاتی با بار معنایی مثبت استفاده کنید.

شاید ذکر یک مثال بهتر بتواند به شما در درک این قسمت که جز روش های درمان لجبازی کودک است، کمک کند. تصور کنید با کودک خودتان به پیاده روی رفته اید و او مدام دوست دارد تا بدود. به هر دلیلی ترجیح می دهید او کنار شما راه برود، در عوض گفتن جمله “ندو، صبر کن، بیا اینجا و…” بهتر است به او بگویید می شود کنار من راه بروی؟ دوست دارم کنارم راه بروی و با هم صحبت کنیم و…

موارد تحریک کننده کودک را شناسایی کنید

مورد بعدی که می تواند به کاهش لجبازی کودک کمک کند همین شناسایی محرک ها و دلایل لجبازی کودک است. همیشه کودک از سر لجبازی با چیزی مخالفت نمی کند، بلکه ممکن است تحمل آن شرایط برایش غیر ممکن باشد.

به طور مثال می توان گفت زمانی که بیرون از خانه می روید، شاید کودک لجباز شما دوست نداشته باشد تا یک الی دو ساعت را بدون حرکت و بدون هیچ سرگرمی در ماشین بنشیند و یا با شما به مهمانی بیاید که هیچ جذابیتی برایش ندارد. اگر در این موقعیت خودتان را به جای کودکتان بگذارید بهتر می توانید وضعیت او را درک کنید. بهتر است سرگرمی همچون تبلت، کتاب و یا حتی حیوان خانگی کودک را کنار او بگذارید تا بهتر و راحت تر با شرایطش کنار بیاید.

دقت داشته باشید گاهی اوقات محرک لجبازی کودک، کمبود محبت از سوی والدین است و باید ایراد کار را در خودتان پیدا کنید.


منبع:فمیلیکو