همسر پنهان‌کار را چطور بشناسید؟


همسر پنهان‌کار را چطور بشناسید؟
همسر پنهان‌کار را چطور بشناسید؟

زیاد کنجکاوی نکنید

اگر متوجه پنهان کاری همسر خود شده اید، زیادی کنجکاوی نکنید. چک کردن گوشی همراه، تعقیب کردن او، مخفیانه گوش کردن به تلفن های همسرتان تنها اعتماد بین شما و شوهرتان را زیر سوال می برد.

در این زمان طبیعی رفتار کنید و در بعضی مواقع حتی بیشتر محبت کنید، اما در کارهایش تجسس نکنید. اجازه دهید که در زمان لازم که همسرتان در نظر گرفته از موضوعات با خبر شوید. شاید اصلا لازم نباشد در جریان تمام امور کاری همسرتان قرار بگیرید. حل برخی از مشکلات را تنها برعهده شوهرتان بگذارید و خودتان در آن دخالت نکنید.

به مشاوره مراجعه کنید

در برخی از موارد اگر کنترل شرایط از دست شما خارج شده و رابطه شما رو به خراب شدن می‌رود، از یک شخص سوم آگاه برای یادگیری مهارت رفتار با شوهر کمک بگیرید. به مراجعه مشاوره خانواده کنید و چگونگی برخورد با شوهر پنهان کار را بیاموزید. البته شما می‌توانید از منابع دیگر مانند کتاب، روزنامه و یا اینترنت کمک بگیرید.

خیلی حساس نباشید

گاهی اوقات در پشت پرده یک شوهر دروغگو، زن کنترل کننده و حساس است. برخی از زنان دوست دارند تمامی روابط شوهرشان را کنترل کنند و دائما در حال بازجویی همسرشان هستند. مردان پس از مدتی از این رفتارهای زن خسته می‌شوند و به دروغ و پنهان کاری پناه می‌برند.

مثلا زن دوست ندارد که شوهرش با دوستان خود به تفریح برود اما همسرش برای مخفی نگه داشتن روابط خود با دوستانش مجبور به دروغ گفتن و پنهان کاری می‌شود. پس دست از این رفتار ها را برداشته و در بین خود به یک توافق برسیدکه مبادا اسیر یکدیگر شوید.


منبع:فمیلیکو