امیرحسین رضایی فر+بسکتبال


امیرحسین رضایی فر  متولد (۱۳۷۹/۰۱/۰۸) ایلام بازیکن تیم های ملی جوانان و نوجوانان و بزرگسالان ایران 
۲۰۲سانت قد و در باشگاه های کنکو و مهرام و اکسون سابقه بازی دارد 
قهرمان اسیا 
قهرمان غرب اسیا 
کاپیتان تیم ملی جوانان 
بهترین بازیکن اسیا زیر ۱۸سال در ۲۰۱۸ 
و نایب قهرمانی لیگ برتر با باشگاه مهرام
امیرحسین رضایی فر متولد (۱۳۷۹/۰۱/۰۸) ایلام بازیکن تیم های ملی جوانان و نوجوانان و بزرگسالان ایران ۲۰۲سانت قد و در باشگاه های کنکو و مهرام و اکسون سابقه بازی دارد قهرمان اسیا قهرمان غرب اسیا کاپیتان تیم ملی جوانان بهترین بازیکن اسیا زیر ۱۸سال در ۲۰۱۸ و نایب قهرمانی لیگ برتر با باشگاه مهرام