حسن عبدالهی


💢 حسن عبدالهی 💢
🌐 مشاوره حقوقی 
💱 کیفری و حقوقی 
🔒در راستای مبارزه با مواد مخدر 
📥 اختلاف خانوادگی در خصوص راهنمایی طلاق و نفغه 
📥  سوالات در خصوص امور انتظامی 
✅ مشاوره در خصوص پیگیری سرقت و جرایم کیفری از سوی مقامات زی سلاح 


📲09105509577
💢 حسن عبدالهی 💢 🌐 مشاوره حقوقی 💱 کیفری و حقوقی 🔒در راستای مبارزه با مواد مخدر 📥 اختلاف خانوادگی در خصوص راهنمایی طلاق و نفغه 📥 سوالات در خصوص امور انتظامی ✅ مشاوره در خصوص پیگیری سرقت و جرایم کیفری از سوی مقامات زی سلاح 📲09105509577